Πότε περνάω ΚΤΕΟ

Τα Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικά οχήματα και Φορτηγά με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους, διενεργείται στα 4 χρόνια από την έκδοση της 1ης άδειας κυκλοφορίας και έκτοτε κάθε δύο χρόνια με προθεσμία από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά από την ημερομηνία υποχρέωσης ελέγχου.          

 

Τα Επιβατικά Δημοσίας Χρήσης ο έλεγχος διενεργείται στον πρώτο χρόνο από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά από την ημερομηνία αυτή και στη συνέχεια κάθε χρόνο από την προηγούμενη ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

 

Τα Εκπαιδευτικά επιβατικά οχήματα, μετά την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και την εγκατάσταση των ΠΕΤΑΛ, είναι υποχρεωμένα να περάσουν από ειδικό έλεγχο προκειμένου να πιστοποιηθεί η καταλληλότητα τους ως εκπαιδευτικά.

 

Στα Ασθενοφόρα ο περιοδικός έλεγχος  διενεργείται κάθε χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας και ύστερα κάθε χρόνο από την ημερομηνία που αναγράφει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με προθεσμία από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά από την ημερομηνία υποχρέωσης ελέγχου.

.