Αναζήτηση
  • Despina Moustaka

Αναζητούμε Μηχανολόγο!

Αναζητούμε Μηχανολόγο!

Ακόμα και οι φοιτητές Μηχανολογίας μπορούν να κάνουν την πρακτική τους στο ΙΚΤΕΟ Λήμνου.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο info@kteolemnou.gr


Διπλωματούχο Μηχανικό ή Πτυχιούχο Τεχνολόγο Μηχανικό για τον έλεγχο οχημάτων


Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. (ειδικότητας: μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, ηλεκτρονικού, ναυπηγού, χημικού, μηχανικού οχημάτων)

  • Γνώση Η/Υ

  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες

  • Δίπλωμα οδήγησης Α’ & Β’ κατηγορίας

  • Πιστοποίηση Ελεγκτή ΚΤΕΟ από το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

  • Δυναμική & ευχάριστη προσωπικότητα με πνεύμα συνεργασίας & ομαδικότητας

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για πρακτική άσκηση μπορούν να στείλουν βιογραφικό.


Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail info@kteolemnou.gr

Τηρείται απόλυτη εχεμύθεια