Επικοινωνία

Ατσική, 81401, Λήμνος

Τ   :  22540 31735

Φ  :  22540 31558

Ε  :  info@kteolemnou.gr

Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα έως Παρασκευή 08.00-16.00

Σάββατο 8.30-12.30