Κάρτα Ελέγχου Καυσερίων

Τα δίκυκλα δεν υποχρεούνται σε έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων σύμφωνα με την απόφαση 69278/6331/03.12.2014.

.