Κάρτα Ελέγχου Καυαερίων

Για τα Ιδιωτικής Χρήσης επιβατικά και Φορτηγά με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους, Ασθενοφόρα και Εκπαιδευτικά η Κ.Ε.Κ. εκδίδεται μετά τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας και ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Για Δημόσιας Χρήσης επιβατικά η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων ανανεώνεται κάθε 6 μήνες.

**Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, που ισχύει από 1/1/2011, για τα επιβατικά που περνάνε από ΚΤΕΟ το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κ.Ε.Κ. με χρονική ισχύ ίση με αυτήν της κάρτας (1 χρόνος ή 6 μήνες).

Μετά το χρονικό διάστημα του 1 έτους ή 6 μηνών το όχημα υποχρεούται να εφοδιασθεί με Κ.Ε.Κ.

.