Πότε περνάω ΚΤΕΟ

***Τα δίκυκλα με έδρα την Λήμνο, έχουν υποχρέωση από ΚΤΕΟ σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου: Δείτε εδώ.

 

**Τα δίκυκλα τα οποία ανήκουν σε άλλη συγκοινωνιακή περιοχή της Ελλάδας και οι ιδιοκτήτες τους είναι σε εντεταλμένη υπηρεσία έχουν στην διάθεσή τους 15 ημερολογιακές ημέρες (από τις 16.09.2016 έως τις 30.09.2016) να προσκομίσουν το δίκυκλό τους για έλεγχο ΚΤΕΟ χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση καταθέτοντας στην γραμματεία του ΚΤΕΟ Λήμνου βεβαίωση από την υπηρεσία τους.

Η Βεβαίωση αυτή θα αναφέρει ότι, κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το δίκυκλο για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης αυτού βρίσκεται σε εντεταλμένη υπηρεσία εκτός του νομού της έδρας του δικύκλου.

*Οι κάτοχοι των δικύκλων που έχουν ήδη εφοδιαστεί με ισχύον Δελτίο ΚΤΕΟ θα περάσουν από τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τις ημερομηνίες που αναγράφονται στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου με προθεσμίες από τρεις εβδομάδες πριν έως και μια εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

 

Ο Τεχνικός Έλεγχος των δικύκλων είναι υποχρεωτικός και ο πρώτος έλεγχος διενεργείται στα 4 έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 1ης άδειας κυκλοφορίας με προθεσμία από 3 εβδομάδες πριν έως και 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

 

Έκτοτε ο έλεγχος γίνεται κάθε 2 χρόνια από την ημερομηνία του προηγούμενου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου με προθεσμία από 3 εβδομάδες πριν έως και 1 εβδομάδα μετά την ημερομηνία αυτή.

 

 

*Τα μοτοποδήλατα έως 50 κυβικά δεν υποχρεούται σε τεχνικό έλεγχο.

.