Δικαιολογητικά

Για τον τεχνικό έλεγχο του επιβατικού σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας τα απαιτούμενα έγγραφα.

 

Τα δικαιολογητικά που ζητούνται για τον τεχνικό έλεγχο του επιβατικού είναι:

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντος το όχημα 

 • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει) 

Εκπαιδευτικά

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης

 • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)

 • Άδεια λειτουργίας της σχολής

 • Βεβαίωση μηχανολόγου για τη σωστή τοποθέτηση και λειτουργία των πεντάλ (στον ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ)

Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ταξί)

 • Άδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής

 • Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης

 • Δελτίο προηγούμενου τεχνικού ελέγχου (αν υπάρχει)

 • Βεβαίωση ως προς τη γνησιότητα του Ηλεκτρονικού Αναγνώσιμου Σήματος

 • Άδεια μέλους ραδιοταξί με άδεια χρήσης ραδιοσυχνοτήτων

 • Βεβαίωση ταξιμέτρου (εκτός αν αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας)

 

Ανάριθμα Οχήματα (προς Ταξινόμηση)

 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου

 • Άδεια κυκλοφορίας από τη χώρα στην οποία έχει εισαχθεί το όχημα

 • Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ. (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ.)

.