Εκούσιος έλεγχος

Μπορείτε να ελέγξετε την καταλληλότητα των συστημάτων σε ένα επιβατικό πριν από την αγορά του. Διεξάγεται σε επιβατικά που έχουν Δελτίο ΚΤΕΟ σε ισχύ, σε επιβατικά που δεν έχουν κλείσει 4ετία καθώς επίσης και σε επιβατικά που δεν έχουν ακόμα υποχρέωση από ΚΤΕΟ.

 

Προσοχή! Ο εκούσιος έλεγχος είναι ανεξάρτητος από τον προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία έλεγχο ΚΤΕΟ και δεν τον υποκαθιστά.

 

.